Bezplatné doručenie

Pri nákupe nad 99€

DARČEK

Ku každej objednávke

24/7 Podpora

Kontaktujte nás telefonicky alebo mailom

Chladenie

Teplota (v sústave SI aj termodynamická teplota) je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc. Nultý zákon termodynamiky opisuje teplotu ako veličinu, ktorá má v každom mieste izolovanej sústavy v rovnováhe rovnakú hodnotu.

Teplota je makroskopická veličina, čiže na atomárnej a subatomárnej úrovni nemá zmysel hovoriť o teplote.

Označenie

Pre údaje v kelvinoch je značka T. Pre údaje v stupňoch Celzia sú možné aj značky t alebo ϑ (t sa ale pletie s značkou pre čas).

Jednotky

Jednotkou teploty podľa SI je Kelvin. V bežnom živote sa však z praktických dôvodov častejšie používa stupeň Celzia alebo stupeň Fahrenheita.

Meranie teploty:

Priame:

Nepriame:

Zdroj: Wiki